ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wieczór autorski Tomasa Wolbosa

Data publikacji: 24/02/2020

20 lutego w tłustoczwartkowy wieczór w bibliotece w Zalesiu Dolnym odbył się niezwykły wieczór autorski. Licznie zgromadzonym gościom swoje wiersze zaprezentował autor Tomas Wolbos. Tomas Wolbos to ksiądz Józef Dziekoński – poeta, rezydent w parafii NMP Wspomożenie Wiernych w Zalesiu Dolnym. Wieczór upłynął w ożywionej atmosferze, w pierwszej części spotkania autor odczytał 40 wierszy z różnych zbiorów, których ukazało się dotychczas aż 20. Twórczość księdza Dziekońskiego promował sam ksiądz Twardowski. W drugiej części spotkania goście zadawali pytania, poznawali kontekst niektórych z prezentowanych utworów, były szczere życzenia i gratulacje.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl