ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wieczór poetycki Danuty Bartoszuk

Data publikacji: 13/03/2023

9 marca miał miejsce wieczór poetycki Danuty Bartoszuk, poetki należącej do Klubu Poszukiwaczy Słowa i warszawskiej grupy literacko-muzycznej Terra Poetica. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać wierszy egzystencjalnych, wprawiających w zadumę nad życiem i światem. Wierszy smutnych, dotykających ludzkiej duszy, kobiecej duszy. Spotkanie uświetnił swoim udziałem również Stanisław Górka- aktor teatralny i filmowy grając i śpiewając. Wspólnie z Danutą Bartoszuk stworzyli liryczno-muzyczny spektakl, który na długo zostanie w naszej pamięci.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl