ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wieczornica KPS – uwaga zmiana miejsca spotkania

Data publikacji: 10/11/2021

Klub Poszukiwaczy Słowa zaprasza na wieczornicę poetycką, gdzie członkowie Klubu zaprezentują swoją twórczość. Wieczór uświetni Stanisław Górka, aktor teatralny, filmowy, pedagog. Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 16.30 w Bibliotece Głównej CEM, ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie (sala wystawowa)

Zapraszamy serdecznie!

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl