ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wielkanocne palmy – warsztaty

Data publikacji: 14/03/2023

UWAGA, ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ.

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Filia Piaseczno-Centrum przy ul. Szkolnej 9 zaprasza osoby dorosłe na  warsztaty robienia palm wielkanocnych.

Zajęcia odbędą się 24 marca 2023 r. (piątek)  w godzinach 17.30 – 19.30.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 10 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:

22 750 69 93 lub mailowo: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno –Centrum przy ul. Szkolnej 9, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl