ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wielkanocny decoupage

Data publikacji: 28/03/2022

Zapraszamy na zajęcia dla osób dorosłych z wykonywania pisanek metodą decoupage’u. Warsztaty odbędą się w filii Piaseczno-Centrum przy ul. Szkolnej 9  w dniu 8 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.30–18.00.

Koszt zajęć 5 zł. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.