ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wioska świętego Mikołaja

Data publikacji: 22/11/2022

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat do świątecznego budowania z klocków LEGO. Wybierz jeden termin: 13 lub 20 grudnia (godz. 16.30-18.00). Warsztaty są bezpłatne i realizowane w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich”, zapraszamy dzieci z Polski i dzieci z Ukrainy.

By wziąć udział należy zgłosić się mailowo (zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 726 92 01), a najpóźniej w dniu warsztatów dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i zaakceptować Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl