ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wizyta Save the Children International

Data publikacji: 22/03/2023

W pierwszej połowie marca naszą bibliotekę odwiedzili przedstawiciele z Save the Children International z Polski, Norwegi, Dani i Finlandii. Towarzyszyli im pracownicy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a sama wizyta była związana z projektem “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, który od zeszłego roku jest realizowany w naszej bibliotece.

Przedstawiciele SCI byli ciekawi naszych doświadczeń, chętnie słuchali o tym, co się u nas wydarzyło i co się sprawdza. W trakcie wizyty porozmawialiśmy także o wyzwaniach, jakie przed nami stoją i trudnościach z jakimi się mierzymy.Wspólnie zastanawialiśmy się nad potrzebami dzieci i kierunkiem dalszych działań, które możemy realizować w bibliotece.

Przy okazji wizyty nasi goście mieli także możliwość zobaczyć jak wyglądają lekcje prowadzone w ramach Cyfrowych Centrów Edukacji, które obok zajęć w bibliotece są jednym z głównych działań projektowych.

Na koniec spotkania odbyło się wspólne zwiedzanie biblioteki.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich

#RóżniRówniWażni

#FRSI_Бібліотекадлякожного

#РізніРівніВажливі

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl