ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wizyta studyjna w Piotrkowie Trybunalskim

Data publikacji: 09/09/2022

Podróże kształcą, dlatego grupa pracowników biblioteki wraz z dyrektorem Łukaszem Krzysztofem Załęskim odwiedziła Mediotekę w Piotrkowie Trybunalskim. Wizyta studyjna miała miejsce 24 sierpnia 2022 roku i była okazją do zwiedzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, która od 14 czerwca 2019 mieści się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3. Okazały budynek to nie tylko duża wypożyczalnia, czytelnia, sala spotkań, ale również strefa nowych technologii oraz kawiarnia. W budynku mieści się również pierwsza otwarta w kraju strefa SOWA.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl