ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wizyty studyjne – Wołomin i Gołdap

Data publikacji: 13/06/2022

W ubiegłym tygodniu gościliśmy u nas delegacje z Wołomina oraz realizatorów projektu Blisko z Gołdapi. Obydwie delegacje oprowadzała dyrekcja biblioteki oraz I Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak.

Delegacja z Wołomina wraz z zastępcą burmistrza Hanną Kułakowską-Michalak, dyrektorem biblioteki Łukaszem Krzysztofem Załęskim oraz zastępcą dyrektora Sylwią Chojnacką - Tuzimek. W tle logo biblioteki. 

7 czerwca 2022 roku odwiedził nas zastępca burmistrza Łukasz Marek, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Izabela Bochińska, pani sołtys Lipinek Urszula Zych (sołectwo w Gminie Wołomin) oraz Radna Edyta Babicka. Biblioteka w Wołominie pozyskała środki finansowe z Infrastruktury Bibliotek na utworzenie nowej placówki. Goście pytali o nasze realizacje projektów infrastrukturalnych, podglądali rozwiązania i wyposażenie naszych bibliotek.

Delegacja z Wołomina wraz z zastępcą burmistrza Hanną Kułakowską-Michalak oraz zastępcą dyrektora biblioteki Sylwią Chojnacką - Tuzimek. W tle logo biblioteki.

11  czerwca 2022 roku kilkunastoosobowa grupa realizatorów projektu BLISKO odwiedziła nas w ramach wizyty studyjnej. Wymienialiśmy się doświadczeniem, zwiedziliśmy bibliotekę, strefę SOWA, Muzeum Kaset. Goście wzięli też udział w zakończeniu roku Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.