ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wycieczka z Ostrołęki

Data publikacji: 30/09/2022

W dniu 29.09.2022 r. przyjechała do nas wycieczka z Ostrołęki. Byli wśród nich bibliotekarze z tamtejszej biblioteki publicznej.

Biblioteka w Ostrołęce jest również beneficjentem programu BLISKO, tak jak i nasza biblioteka, stąd na początku goście wysłuchali założeń naszego projektu, rozłożenia kosztów w pierwszym roku oraz w drugim roku projektu, jak również zapoznali się z inicjatywami lokalnymi w ramach programu.

Oprowadziliśmy zwiedzających po naszym obiekcie, opowiedzieliśmy jak on powstawał i jak się zmieniała nasza biblioteka na przestrzeni lat. Podzieliliśmy się z nimi naszym doświadczeniem i wymieniliśmy pomysły na unowocześnienie miejsc publicznych takich jakimi są biblioteki.

Zapraszamy ponownie!

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.