ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wyjątkowe eksponaty na spotkaniu “Artyści BLISKO nas”

Data publikacji: 03/03/2022

We wtorek 1 marca odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Artyści BLISKO nas”. Spotkanie to dotyczyło twórczości nieżyjących już artystów z naszego regionu.

Prowadząca spotkanie Mira Walczykowska pokazała zdjęcia prac prof. Wacława Teofila Radwana, który stworzył między innymi 12 drzeworytów ilustrujących księgi „Pana Tadeusza”. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zobaczyć oryginalne prace Brunona Nastałego, przyniesione przez ich właścicielkę.

Prawdziwą gratką okazał się pamiętnik napisany przez Józefa Jarosza, który przyniosła jedna z mieszkanek Zalesia. Pamiętnik ten został przez nią odnaleziony zakopany w ogrodzie domu, który kupiła od spadkobierców malarza.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.