ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wykład „Zmiana klimatyczna: fakty i mity”

Data publikacji: 27/01/2020

W Bibliotece Publicznej w Piasecznie rusza program edukacji klimatycznej pt. „Kultura dla Klimatu”. W ramach tego projektu, przez 10 miesięcy 2020 roku (z wyjątkiem wakacji) odbywać się będą spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i inne wydarzenia skierowane do małych i dużych mieszkańców naszej gminy. Akcja #KulturaDlaKlimatu jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Piaseczno, Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz inicjatywy społecznej Alarm dla Klimatu Piaseczno.

Wykład inauguracyjny pt. „Zmiana Klimatu: Fakty i Mity” dr hab. Jacka Pniewskiego odbędzie się już 30 stycznia 2020 roku (czwartek).

Dr hab. Jacek Pniewski – z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek wielu oblicz i zainteresowań, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r. członek zespołu „Nauka o klimacie”, redaktor fanpage’a „Ziemia na rozdrożu”, współorganizator „Akademii Nauki o Klimacie”, przygotowującej przyszłych edukatorów klimatycznych, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, organizowanych m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), Strajk dla Ziemi (Earth Strike), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytet Warszawski, gminę Piaseczno, autor artykułów popularyzujących wiedzę o klimacie.

Wydarzenie na Facebook: https://facebook.com/events/s/zmiana-klimatu-fakty-i-mity-wy/561745757763137/?ti=cl

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl