ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wykreślanka z Ukrainą

Data publikacji: 20/05/2021

W ramach akcji “Z książką przez świat” czytelnicy filii w Jazgarzewie mają szansę zmierzyć się z wykreślanką słowną. Ich zadaniem jest wyszukanie kilku wyrazów związanych z Ukrainą, państwem, które jest patronem drugiej połowy maja. Pierwsi chętni poradzili sobie z zadaniem bezbłędnie! Czekamy na kolejnych śmiałków.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl