ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyniki Konkursu Mikołajkowego

Data publikacji: 08/12/2020

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do naszego Konkursu Mikołajkowego!

Z przyjemnością informujemy, że laureatkami konkursu zostały:

w kategorii I – Julia Miller,
w kategorii II – Marta Marecka.

Poza nagrodami głównymi zostały przyznane dwa wyróżnienia, po jednym w każdej z kategorii. Wyróżnienia otrzymują:

w kategorii I – Gabriela Marecka
w kategorii II – Anna Zalewska-Kosińska.

Gratulujemy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl