ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

WYNIKI konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka

Data publikacji: 08/04/2022

Konkurs na inicjatywę oddolną rozstrzygnięty!

W dniu 8.04.2022 r. w Bibliotece Głównej zebrała się Komisja, która dokonała oceny wniosków zgłoszonych w konkursie „Zgłoś swój projekt” realizowanym w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu.

Komisja wybrała do realizacji cztery inicjatywy, które zdobyły najwyższą ilość punktów. Równocześnie projekty te najlepiej odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności zidentyfikowane podczas Diagnozy lokalnej społeczności przeprowadzonej w roku 2021.

 Zwycięskie projekty to:

  1. Cykl spacerów po Piasecznie i lekcji multimedialnych „Jak to drzewiej bywało” – Stanisław Hofman
  2. Regionalny piknik literacki „Wehikuł czasu” – Iwona Janowska
  3. Cykl warsztatów z komunikacji empatycznej dla młodzieży i rodziców nastolatków „O co mi chodzi? O co im chodzi?” – Agnieszka Podleśna
  4. Rodzinne spotkania międzypokoleniowe „Letnie podróże po literaturze” – Aleksandra Szulowska

Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zgłoszonych projektów skontaktujemy się do 15 kwietnia 2022 r.

Gratulujemy!

Konkurs został zrealizowany w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.