ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyniki konkursu “Piękna książka”

Data publikacji: 29/09/2020

Konkurs „Piękna książka” rozstrzygnięty! Autorzy konkursowych prac mieli zaprezentować własne pomysły i realizacje pięknych książek nawiązujących do współczesnej interpretacji Arki Noego. Pracę można było wykonać w dowolnym formacie i dowolną techniką. Prace konkursowe przeszły nasze najśmielsze oczekiwania!

Celem konkursu było ukazanie piękna książki pod względem ilustracji, grafiki i tekstu, rozwijanie i promocja czytelnictwa, zapoznanie z twórczością Józefa Wilkonia oraz rozwijanie ekspresji artystycznej.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Blanka Wyszyńska Walczak – Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia
  • Elżbieta Smolińska – Biblioteka Publiczna w Piasecznie
  • Ewa Wierzbic – Biblioteka Publiczna w Piasecznie

oceniła, wybrała i nagrodziła prace konkursowe. Kryteria oceny prac to: ciekawa prezentacja, wyrazisty styl, kreatywność, pomysłowość, estetyka, zgodność tekstu z tematem. Prace na konkurs wpłynęły w kategorii dzieci 6-10 lat oraz dorośli.

 

OTO LAUREACI:

 

KATEGORIA DZIECI 6-10 LAT

I miejsce ex aequo

Magdalena Bogusz „Arka Noego i atlas zwierząt”

Małgorzata Bogusz „Arka Noego”

Zuzanna Sosińska „Sprawiedliwość”

 

KATEGORIA DOROŚLI

I miejsce – Ewelina Sosińska „Skrzydła”

II miejsce – Bartłomiej Ogonowski „Nowy start”

III miejsce – Krystyna Maria Strzeżek „Pupile, policz ile?”

 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. O miejscu i terminie odbioru nagród poinformujemy Laureatów telefonicznie lub mailowo.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie biblioteki w ramach wystawy pokonkursowej online. Wystawa już wkrótce!

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom! 

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Logo Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Fundacji im. Józefa Wilkonia, Centrum Kultury w Piasecznie, Urzędu Gminy w Piasecznie, Powiatu Piaseczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl