ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyprawa do Turkmenistanu

Data publikacji: 11/06/2024

W poniedziałek 10 czerwca Klub Kultury i biblioteka w Zalesiu Górnym zaprosiły na ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem prelegentami byli państwo Szczycińscy, którzy zabrali słuchaczy do Turkmenistanu, gdzie spędzili 2 miesiące. Nie zabrakło ciekawostek, dowcipnych opowieści i pytań od publiczności.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl