ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Wystawa “Ballady i Romanse”

Data publikacji: 29/11/2022

Rok 2022 to dwusetna rocznica wydania “Ballad i Romansów”. Dzięki wystawie dostępnej w Bibliotece Głównej w Piasecznie pt. „Ballady i Romanse” przez cały grudzień będziemy mogli przybliżyć sobie twórczość prekursora polskiego romantyzmu. Wystawa odbiega od sztampowego przedstawienia młodego poety, ukazujemy Adama Mickiewicza na tle ówczesnych wydarzeń, co sprawia, że jest dla odbiorcy bardziej zrozumiała.

Na zdjęciu widoczna wystawa "Ballady i Romanse" z prawej strony stoi kobieta oglądająca ekspozycję.

Wystawa została użyczona przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.