ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Wystawa Historie Odnalezione 5

Data publikacji: 05/12/2022

Zapraszamy do biblioteki w Zalesiu Górnym, gdzie można oglądać wystawę Historii Odnalezionych. To piąta edycja projektu. Do plansz dołączone są gazetki z opowieściami mieszkańców. Wystawa dostępna w bibliotece do końca stycznia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.