ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wystawa na temat Powstania

Data publikacji: 20/10/2021

Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w filii Piaseczno-Zalesie Dolne w sierpniu i wrześniu gościła wystawka tematyczna, na której znalazły się plakaty, wiersze i bogaty księgozbiór historyczny. Wystawę chętnie odwiedzali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze. Lekcje biblioteczne połączone z dawką wiedzy na temat tego ważnego wydarzenia odbywały się we wrześniu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.