ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa o Wilkoniu w bibliotece

Data publikacji: 16/05/2022

Do połowy maja w filii w Zalesiu Górnym była dostępna wystawa na temat Józefa Wilkonia, artysty odznaczonego medalem honorowego mieszkańca Piaseczna. Poprzez wystawę można było zagłębić się w twórczość malarza i rzeźbiarza oraz poznać jego styl. Opisywała ona m.in  jego inspiracje i początki kariery artystycznej. Wystawa przykuła zainteresowanie zarówno młodszych, jak i starszych czytelników.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl