ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wystawa “Podróże po literaturze”

Data publikacji: 11/02/2022

W Punkcie Bibliotecznym w Kamionce do końca marca 2022 r. można obejrzeć wystawę „Podróże po literaturze”, która w grudniu 2021 r. prezentowana była w Bibliotece Głównej.

Wystawa została przygotowana przez pracowników biblioteki i jest dostępna w dwóch językach: polskim i angielskim. Zdjęcia, które umieszczono na ekspozycji, wykonał Tomasz Korczak.

Wystawa „Podróże po literaturze” powstała w związku z realizacją projektu finansowanego z Funduszy Europejskich z programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”. Po więcej informacji o programie zapraszamy tu: https://biblioteka-piaseczno.pl/power/

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.