ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa pt. „Ulepieni z historii”

Data publikacji: 28/06/2024

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Ulepieni z historii” w Filii Piaseczno – Gołków-Letnisko, ul. Główna 5A. Wystawę będzie można oglądać do 15.07.2024 do 31.07.2024.

O wystawie

Projekt „Ulepieni z historii” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rajskie jabłuszka” w Stefanówce to próba przywrócenia lokalnym społecznościom pamięci o historii gospodarczej naszego regionu, a konkretnie o licznych cegielniach istniejących niegdyś w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu odbyły się warsztaty ceramiczne oraz powstała mobilna wystawa – 10 tablic – mówiąca o historii cegielni na terenie powiatu piaseczyńskiego, przedstawiająca mapy z naniesionymi lokalizacjami, zachowane zdjęcia cegielni, informacje o kolejce wąskotorowej i jej wadze dla rozwoju przemysłowego naszych terenów. Projekt rozwinął się o pomysł rzucony na fejsbukowej grupie „Cegły z sygnaturami” – wydarzenia z zakresu odtwórstwa historycznego czyli zrekonstruowania stroju robotnika cegielni z przełomu XIX i XX w. Osoba w tym stroju przy użyciu zabytkowych narzędzi i form próbowała wykonać cegłę. Podczas wydarzenia odbyła się sesja fotograficzna, która jest częścią wystawy. Sponsorem wydruku wystawy jest Powiat Piaseczyński.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl