ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa rękopisów Baczyńskiego

Data publikacji: 07/05/2021

Krzysztof Kamil Baczyński był poetą, przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Zginął w Powstaniu Warszawskim, mając ledwie 23 lata. Do dziś zachowało się ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań jego autorstwa. Baczyńskiego ogłoszono patronem roku 2021.

Filia Piaseczno-Centrum przygotowała wystawę skanów rękopisów i rysunków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wystawę można oglądać przez cały maj.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl