ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa Rok Romantyzmu

Data publikacji: 08/09/2022

200 lat temu, w 1822 r., w Wilnie ukazały się “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydanie tego dzieła wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce.

W 2022 roku obchodzimy Rok Romantyzmu Polskiego. Z tej okazji w filii Zalesie Dolne można oglądać wystawę tematyczną. Wystawa dostępna jest do 7 października.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl