ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wystawa “Tajemniczy ogród Leśmiana”

Data publikacji: 01/06/2022

W dniach 1 czerwca – 31 lipca 2022 r. przy Głównej 42 gościmy wystawę „Tajemniczy ogród Leśmiana”. Na wystawę składają się wiersze Bolesława Leśmiana – poety, prozaika, eseisty i tłumacza.

Wiersze poety nie zawsze doceniane za życia autora, należą obecnie do kanonu klasyki poezji polskiej XX w.

Zapraszamy w odwiedziny.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.