ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa “W krwawym polu srebrne ptaszę…”

Data publikacji: 22/08/2023

Serdecznie zapraszamy na do obejrzenia wystawy “W krwawym polu srebrne ptaszę… O czym mówią pieśni z Powstania Styczniowego”.

Wystawę będzie można oglądać przez cały wrzesień 2023 przy budynku Filii Piaseczno – Zalesie Dolne, al. Kasztanów 12.

O wystawie:

Ekspozycja prezentuje teksty pieśni Powstania Styczniowego wraz
z komentarzem przypominającym historyczne okoliczności tworzenia pieśni, toczone bitwy, postaci przywódców. Ilustrację stanowią ryciny i fotografie z czasów Powstania.

Okres Powstania Styczniowego to czas przenikania się literatury i folkloru.
Z jednej strony publikowane są wówczas anonimowe pieśni powstańcze, z drugiej zaś wiersze poetów stają się pieśniami ludowymi.
Utwory bojowników natychmiast podchwytywali ich towarzysze broni, którzy rozpowszechniali je ustnie, ale także w formie pisemnej. Stawały się „własnością” powstańców, a ostatecznie nabierały charakteru pieśni ludowych. Niekiedy tworzone były „na gorąco” przez zainspirowanych bieżącymi wydarzeniami żołnierzy walczących w oddziałach powstańczych.

Obok pieśni ludowych istniały także pieśni o literackim rodowodzie. Nazwiska poetów nierzadko były zapominane, co bynajmniej nie świadczyło o chęci pomniejszenia ich sławy, a raczej przemawiało za ludowym charakterem tej twórczości. Watro przypomnieć radę, jakiej Adam Mickiewicz udzielił młodemu Wincentemu Polowi:
“Pisz i rzucaj, co napiszesz, na los szczęścia, a jeżeli poezje twoje obejdą
w odpisach ziemie polskie i powrócą do ciebie, jeżeli je będą przepisywać
i śpiewać i podawać sobie nie pytając o to, skąd się wzięły i kto je napisał, jeżeli jako wędrowne ptaki powrócą do ciebie nie tym szlakiem, jakim w świat odleciały – wówczas możesz poezje swoje drukować na śmiało, bo staną się nie twoją, ale cząstką własności narodu.”

Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl