ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawka skanów rękopisów Baczyńskiego

Data publikacji: 31/05/2021

Filia Piaseczno-Centrum zorganizowała w maju wystawkę skanów rękopisów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest on jednym z patronów roku 2021. Oprócz fragmentów utworów znalazły się też rysunki poety. Wystawkę uwadze uczniów polecali szczególnie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5, które patronem jest właśnie Krzysztof Kamil Baczyński.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl