ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zamknięcia bibliotek w 2023 r.

Data publikacji: 20/12/2022

W 2023 roku czekają nas zmiany w funkcjonowaniu placówek bibliotecznych:

Z dniem 16 stycznia 2023 r. filia Jazgarzew oraz punkt biblioteczny w Bobrowcu zostają zamknięte.

Z dniem 23 stycznia 2023 r. punkt biblioteczny w Kamionce zostaje zamknięty.

Od wiosny 2023 r. zapraszamy do nowej filii w Gołkowie powstałej po połączeniu księgozbiorów z Jazgarzewa i Kamionki.

Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych z Kamionki i Jazgarzewa dokonać będzie można w filii Gołków, Główna 5a

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl