ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Zapis 2

Proces zapisu do biblioteki przebiega dwuetapowo:
Etap pierwszy – proszę wypełnić zgłoszenie i wysłać.
Etap drugi – proszę zgłosić się do wybranej w formularzu placówki w celu podpisania zobowiązania i odebrania karty bibliotecznej.

 


...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.