ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zaszyfrowany maj

Data publikacji: 04/06/2024

Przez cały maj w bibliotece w Zalesiu Górnym można było wziąć udział w zabawie szyfrowej. Jeden szyfr otrzymywało się od bibliotekarek w filii, a o drugi można było poprosić w bibliotece szkolnej. By złamać kod i otrzymać wiadomość, trzeba było rozglądać się uważnie podczas wizyty w naszej placówce. Na regałach, oknach, ścianach znaleźć można było symbole, którym odpowiadały litery. Po złamaniu szyfru otrzymywało się nagrodę.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl