ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Zimowe spotkanie w bibliotece

Data publikacji: 24/01/2023

We wtorkowe przedpołudnie Oddział dla dzieci i młodzieży odwiedzili uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach.

Tematem przewodnim była zima. Rozmawialiśmy o tym co możemy robić w trakcie zimy kiedy spadnie śnieg, ale również wtedy kiedy go nie ma. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest to bardzo wesoła pora roku podczas której możemy się świetnie bawić i kreatywnie spędzać wolny czas.

Mówiliśmy o tym kiedy rozpoczyna się zima i jakie święta obchodzimy w trakcie je trwania. Wspomnieliśmy także o ptakach, które odlatują na zimę do ciepłych krajów oraz zwierzętach, które zostają w Polsce i muszą przetrwać ten trudny dla nich okres. Imponująca była znajomość przez dzieci ptaków nawet tych mniej popularnych.

Po rozmowie uczniowie wysłuchali baśni “Pani Zamieć” w formie teatrzyku Kamishiabi.

Następnie zadaniem dzieci było stworzenie alternatywnego zakończenia naszej opowieść. W tym celu pomocne były karty kamishibai z ilustracjami, które miały być podpowiedzią, jak taka kontynuacja opowieści miałaby wyglądać.

Uczniowie swoje pomysły mieli przelać na papier w formie ilustracji. Format papieru odpowiadał gabarytowo, klasycznym kartom które używa się podczas pokazu teatrzyku kamishibai.

Na zakończenie, chętne osoby przedstawiały swoje ilustracje w formie krótkiej opowieści. Kreatywność i zaangażowanie dzieci w późniejszej prezentacji przygotowanych prac przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.