ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zmalowana biblioteka – konkurs plastyczny

Data publikacji: 29/05/2020

“Zamalowana biblioteka” to pomysł na wspólną zabawę dla najmłodszych i tych trochę starszych, bez ograniczeń wiekowych.
Pobierz kolorowankę, wydrukuj w formacie A4 lub A3 i pokoloruj nasz biblioteczny mural! Użyj dowolnej techniki. Skorzystaj z kredek, farb, plasteliny lub zrób kolaż. Ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Swoje dzieło umieść w komentarzu do wydarzenia. Kolorowanka, która dostanie najwięcej polubień, zostanie nagrodzona książką i gadżetami bibliotecznymi. Ale to nie koniec zabawy!

Mamy nadzieję, że licznie przystąpicie do wyzwania i z wybranych prac powstanie wystawa pod muralem w naszej bibliotece, gdy uruchomimy działalność w pełnym zakresie.

Czekamy na Wasze prace! Udanej zabawy!

Jak wziąć udział w zabawie?

 • Pobierz kolorowankę: Konkurs Zmalowana Biblioteka 2020
 • Pokoloruj dowolną techniką.
 • Zamieść gotową pracę jako zdjęcie w komentarzu do wydarzenia na Facebooku. Przy rysunku dodaj imię i wiek twórcy.
 • Poinformuj znajomych, że bierzesz udział w naszej zabawie, aby zdobyć więcej polubień.
 • Zabawa trwa od 30.05. do 12.06.2020.

Ewentualna wystawa odbędzie się po pełnym otwarciu biblioteki. O terminie poinformujemy w wydarzeniu.

Konkurs Zmalowana Biblioteka Publiczna w Piasecznie

 

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Rodzic/Opiekun prawny)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie,  Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:

– przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 3. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 7. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
 8. Uczestnik konkursu zachowuje prawa autorskie do udostępnianych materiałów swojego autorstwa na zasadach opisanych w Regulaminie Facebook.

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą (osoba nieletnia)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:

– przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

 1. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu;
 2. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic/opiekun prawny;
 9. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
 10. Uczestnik konkursu zachowuje prawa autorskie do udostępnianych materiałów swojego autorstwa na zasadach opisanych w Regulaminie Facebook.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl