ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zmiana godzin otwarcia sekretariatu

Data publikacji: 01/06/2021

Informujemy, że od czerwca 2021 roku nastąpiła zmiana godzin otwarcia sekretariatu. W środę sekretariat będzie czynny w godzinach 11-19. Pozostałe dni robocze: 8-16.   

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl