ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Zmiany w godzinach pracy bibliotek

Data publikacji: 06/12/2022

Od stycznia 2023 roku wydłużamy czas pracy bibliotek w piątki. Zapraszamy do korzystania z placówek w godzinach 12.00-19.00.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.