ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Znacznik ToTuPoint w Bibliotece Głównej

Data publikacji: 17/01/2023

W Bibliotece Głównej CEM pojawił się znacznik ToTuPoint. To małe urządzenie zainstalowane na elewacji przy wejściu do budynku, praktycznie niewidoczne, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym na zorientowanie się w przestrzeni budynku.

ToTuPoint jest kompatybilny z każdym smartfonem oraz ze specjalnymi odbiornikami instalowanymi na laskach dla niewidomych. Osoba zbliżająca się do obiektu, który posiada znacznik ma automatycznie odczytywany komunikat z opisem gdzie się aktualnie znajduje. Aplikacja na smartfon pozwala również na autodeskrypcję opisu z dokładną instrukcją dojścia do odpowiednich działów biblioteki.

To kolejny krok jaki podejmujemy w celu zwiększenia dostępności naszej biblioteki. 

Na stronie: http://totupoint.pl/strona.php?nazwa=szczegoly_znacznika&id=4d772500000a99d5 można wysłuchać nagranego komunikatu i przeczytać instrukcję dojścia do biblioteki, jaka po aktywacji aplikacji i funkcji syntetycznego czytania w telefonie będzie odtwarzana automatycznie.

Opowiadaliśmy już o naszym znaczniku w materiale Kuriera Mazowieckiego. Artykuł i nagranie można znaleźć TU.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.