ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Życie i twórczość Marii Konopnickiej

Data publikacji: 30/05/2022

W poniedziałkowe południe bibliotekę w Głoskowie odwiedzili  uczniowie klas 0 ze Szkoły Podstawowej. Spotkaliśmy się z dziećmi, aby zapoznać je z twórczością Marii Konopnickiej. Kim była? Gdzie mieszkała? Jakie książki napisała? Na te pytania dzieci poznały odpowiedź. Po obejrzeniu prezentacji o autorce zadawaliśmy dzieciom pytania, na które chętnie odpowiadały, a za dobre odpowiedzi otrzymywały drobne upominki.  Następnie wysłuchali wierszyków, czytanych przez Panią Agnieszkę oraz wzięli udział w zabawie z zagadkami. Każdy na koniec otrzymał od nas biblioteczne gadżety.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.