ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2022

Data publikacji: 09/05/2022

8 maja 2022 roku obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek! Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz I Zastępca Hanna Kułakowska-Michalak opowiedzieli o działalności biblioteki oraz złożyli życzenia bibliotekarzom.

 

Życzenia Bibliotekarzom złożyła także Ewa Lubianiec, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Dzień Bibliotekarza rozpoczyna Tydzień Bibliotek — czas wielu wydarzeń i atrakcji dla czytelników (kliknij, aby zobaczyć harmonogram akcji).

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.