ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

47. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Data publikacji: 05/02/2024

Serdecznie zapraszamy na eliminacje gminne do 47. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, które odbędą się w trybie stacjonarnym w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, jego istotą jest pobudzanie aktywności  artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. Konkurs cieszy się dużą popularnością i szkoły z naszej gminy chętnie biorą w nim udział. Każda szkoła typuje po pięć osób z każdej grupy wiekowej – klasy I-III; IV-VI; VII-VIII. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5 oraz szkoła z Józefosławia, które ze względu na swoją liczebność w obu kategoriach typują po 10 osób. Ramowy program eliminacji gminnych uzależniony jest od ilości zgłoszeń, dlatego planowane godziny przesłuchań mogą ulec zmianie. 


Zgłoszenia do konkursu, na podstawie eliminacji szkolnych, wysyłają nauczyciele do 08.03.2024 roku drogą mailową (konkurs@biblioteka-piaseczno.pl) lub osobiście w sekretariacie Biblioteki Głównej, ul. Jana Pawła II 55.

Komplet dokumentów dla danej kategorii szkoła powinna dostarczyć do 08.03.2024 roku. Na komplet skadają się dokumenty wypełnione przez nauczycieli i rodziców/opiekunów.

Nauczyciel wypełnia:

Rodzic/opiekun wypełnia:

 


Program eliminacji gminnych:

  • Zgłoszenia drogą mailową: do 08.03.2024
  • 18.03.2024 roku (poniedziałek) – godz. 9.00 – uczniowie klas I-III,  godz. 13.00 – uczniowie klas VII –VIII
  • 19.03. 2024 roku (wtorek) – godz. 10 .00 – uczniowie klas IV- VI

Uwaga!
  • Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
  • Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
  • Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.
  • Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.
  • Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
  • Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
  • Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje.
 

W sprawach organizacyjnych eliminacji gminnych Warszawskiej Syrenki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
konkurs@biblioteka-piaseczno.pl / tel.  (22) 484 21 52 
 
47.Warszawska Syrenka - grafika informująca o zapisach
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl