ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Katalogi biblioteczne

Tu znajdziesz linki do wszystkich dostępnych w naszych placówkach katalogów.

Legimi – umożliwia korzystanie z e-booków i audiobooków. Zyskujesz dostęp do wielu nowości wydawniczych i popularnych pozycji. Dowiedz się jak odebrać kod klikając tutaj.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.