ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Opłata za nieterminowy zwrot zbiorów

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę:

Od 1 stycznia 2024 roku stawki będą:

 1. Opłata za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych:
  • za jeden egzemplarz książki, czasopisma – 0,20 zł za dzień,
  • za jeden egzemplarz audiobooka, filmu, gry planszowej, układanki – 1,00 zł za dzień,
  • za jeden egzemplarz czytnika, Czytaka – 2,00 zł za dzień.
 2. Za upomnienie wysłane pocztą do Użytkownika Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 8,00 zł.
 3. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej (duplikat) opłata wynosi 15,00 zł.
 4. W przypadku długotrwałych przetrzymań prosimy o kontakt z biblioteką (w tytule nazwa filii): kontakt@biblioteka-piaseczno.pl
 5. Opłatę można uiścić:
  • osobiście w placówkach biblioteki;
  • przelewem na konto:
   Biblioteka Publiczna w Piasecznie
   ul. Jana Pawła II 55
   05-500 Piaseczno

   Nr konta: 04 1240 6351 1111 0010 8769 8027
   Tytuł przelewu: Opłata za przetrzymanie książek, imię i nazwisko czytelnika.

UWAGA: Czytelnik jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu do placówki, w której miał naliczoną opłatę.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl