ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Regulamin biblioteki

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.

Regulamin w wersji elektronicznej do pobrania znajduje się w linku:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE

 

Załączniki do regulaminu:

  1. Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę
  2. Oświadczenie o rezygnacji
  3. Oświadczenie dotyczące śmierci czytelnika

 

Wszystkie regulaminy oraz załączniki i zasady korzystania dostępne są w załącznikach poniżej:

Załącznik Nr 1 REGULAMIN BIBLIOTEKI

Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Biblioteki Cennik Opłat

Załącznik Nr 1 Do Zasad Korzystania Z Warsztatów Karta Zgłoszeniowa Dorośli 2022

Załącznik Nr 2 Do Zasad Korzystania Z Warsztatów Karta Zgłoszeniowa Dzieci 2022

Załącznik Nr 2 Oświadczenie O Rezygnacji Do Regulaminu Biblioteki

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Dotyczące śmierci Czytelnika Do Regulaminu Biblioteki

Załącznik Zasady Korzystania Z Czytelni Kabiny

Załącznik Zasady Korzystania Z Czytników I Czytaka 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Korzystania Z Biblioboxu

Załącznik Zasady Korzystania Z Książka Na Telefon 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Książkomatu 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Multicentrum 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Usługi Dostępu Do Księgozbioru Serwisów Online 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Warsztatów 2022

Załącznik Zasady Korzystania Z Wrzutni 2022

Załącznik Zasady Regulowania Opłat Za Usługi Biblioteczne 2022

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.