ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Nasz zespół

Łukasz Krzysztof Załęski

Łukasz Krzysztof Załęski

dyrektor bibliotek

Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Sylwia Chojnacka-Tuzimek

zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji

Renata Zagożdżon

Renata Zagożdżon

p.o. kierownika Działu Udostępniania

Anna Marianek

Anna Marianek

główna księgowa

Iwona Nowakowska

Iwona Nowakowska

kierownik Działu Opracowań

Agnieszka Żelechowicz

Agnieszka Żelechowicz

kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego, specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

Bogusława Radolińska

Bogusława Radolińska

specjalista ds. administracyjno-księgowych

Aleksandra Sipak

Aleksandra Sipak

specjalista ds. organizacyjno-księgowych

Urszula Bąkowska

Urszula Bąkowska

specjalista ds. promocji

Grażyna Baniewicz-Orłowska

Grażyna Baniewicz-Orłowska

kustosz

Halina Jolanta Kraszka

Halina Jolanta Kraszka

kustosz

Agnieszka Tyszka

Agnieszka Tyszka

starszy bibliotekarz

Agnieszka Janicka

Agnieszka Janicka

starszy bibliotekarz

Elżbieta Smolińska

Elżbieta Smolińska

starszy bibliotekarz

Danuta Wiśniakowska

Danuta Wiśniakowska

starszy bibliotekarz

Ewa Wierzbic

Ewa Wierzbic

starszy bibliotekarz

Hanna Michalska

Hanna Michalska

starszy bibliotekarz

Magdalena Kot

Magdalena Kot

starszy bibliotekarz

Ewa Kostyrka

Ewa Kostyrka

starszy bibliotekarz

Przemysław Kowalski

Przemysław Kowalski

starszy bibliotekarz

Mariola Strzelczyk

Mariola Strzelczyk

starszy bibliotekarz

Wioletta Kamińska

Wioletta Kamińska

starszy bibliotekarz

Joanna Miter-Cena

Joanna Miter-Cena

starszy bibliotekarz

Anna Wysocka

Anna Wysocka

bibliotekarz

Agnieszka Deja

Agnieszka Deja

bibliotekarz

Małgorzata Augustyńska

Małgorzata Augustyńska

bibliotekarz

Beata Bednarska

Beata Bednarska

młodszy bibliotekarz

Edyta Dryja

Edyta Dryja

młodszy bibliotekarz

Joanna Jóźwiak

Joanna Jóźwiak

młodszy bibliotekarz

Natalia Matulka

Natalia Matulka

pomocnik bibliotekarza

Tomasz Korczak

Tomasz Korczak

animator – obsługa dźwięku i oświetlenia

Magdalena Gaładyk

Magdalena Gaładyk

starszy bibliotekarz

Żaklina Sielska

Żaklina Sielska

starszy bibliotekarz

Izabela Jankowska

Izabela Jankowska

młodszy bibliotekarz

Agnieszka Wasiłek

Agnieszka Wasiłek

młodszy bibliotekarz

Agata Wolszczak

Agata Wolszczak

edukator

Barbara Gawrych

Barbara Gawrych

pracownik gospodarczy

Eligiusz Krok

Eligiusz Krok

specjalista – rzemieślnik

Małgorzata Zub

Małgorzata Zub

pracownik gospodarczy

Mirosław Tarnogórski

Mirosław Tarnogórski

specjalista – rzemieślnik

Przemysław Witkoś

Przemysław Witkoś

p.o. kierownika ds. administracyjnych

Tomasz Dudek

Tomasz Dudek

specjalista – rzemieślnik

Jolanta Maciejewska

Jolanta Maciejewska

pracownik gospodarczy

Dołącz do naszego zespołu

napisz do nas »

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl