ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka Powiatowa

 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie jest samorządową instytucją kultury Gminy Piaseczno i Powiatu Piaseczyńskiego, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Piaseczno pod NR 5/2019 na podstawie Uchwały 395/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie

Instruktor

Katarzyna Czaplicka-Sędrowska — instruktor ds. spraw merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi

Biblioteka Publiczna w Piasecznie, filia Piaseczno-Centrum ul. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno
Email: instruktor@biblioteka-piaseczno.pl
 

Biblioteki w powiecie piaseczyńskim

Katalogi   

Przydatne linki

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl