ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

O nas

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno założona w 1947 roku dysponuje obecnie 160 tys. księgozbiorem, na który składają się: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z różnych dziedzin), księgozbiór podręczny i prasa udostępniane na miejscu. Posiadamy także książki nagrane na płytach CD oraz dostęp do e-booków na portalu www.libra.ibuk.pl.

W ramach działalności popularyzującej czytelnictwo:

 • lekcje i wycieczki biblioteczne dla szkół
 • spotkania autorskie
 • konkursy (plastyczne, literackie)
 • wystawy, w tym stała ekspozycja malarstwa Grupy Piaseczno
 • różne formy zajęć z dziećmi o treściach edukacyjnych w cyklu „uczyć, bawiąc”
 • Piaseczyńskie Dni Książki – cykl imprez dla czytelników co roku w maju
 • Piaseczyńska Jesień Poezji – spotkania poetyckie w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji
 • książka mówiona udostępniana osobom niewidomym i niedowidzącym
 • imprezy okolicznościowe dla dzieci: loterie książkowo-fantowe z okazji Dnia Dziecka, bale karnawałowe, bale jesienne połączone z pasowaniem najmłodszych na czytelnika
 • stała akcja czytania dzieciom
 • dyskusja o książce
 • Klub Poszukiwaczy Słowa
 • Klub Miłośników Filmu i Teatru
 • Klub Dobrej Książki

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl