ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wystawy

Wystawy Biblioteki Publicznej w Piasecznie

“Biblioteka w pandemii” – 14 plansz / 50×70 cm

Wystawa "Biblioteka w pandemii"

Biblioteka w pandemii – pobierz wystawę w PDF.

“Znajdziesz mnie w bibliotece” – 6 plansz zadrukowanych po obu stronach / 100×100 cm

Wystawa "Znajdziesz nas w bibliotece"

Znajdziesz mnie w bibliotece – pobierz wystawę w PDF.

Treść kolumny
]

 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.