ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wrzutnie

Zachęcamy do bezkontaktowego zwracania wypożyczonych materiałów (książek, filmów i audiobooków; gry planszowe prosimy zwracać bezpośrednio do biblioteki) i korzystania z wrzutni przy naszych bibliotekach.  Wrzutnie czynne są całą dobę, można z nich skorzystać w dogodnym dla siebie momencie.

Wrzutnie znajdują się przy:Wrzutnia pod Biblioteką Główną w Piasecznie -informacja

  • Bibliotece Głównej – po prawej stronie od wejścia
  • filii Kościuszki 49 – po prawej stronie schodów
  • filii Piaseczno-Centrum – po prawej stronie drzwi wejściowych
  • filii w Bogatkach – po prawej stronie budynku, obok drzwi wejściowych
  • filii w Głoskowie – obok furtki
  • filii w Józefosławiu – przy wejściu głównym do budynku, po lewej stronie obok stojaków rowerowych
  • filii w Zalesiu Górnym – po prawej stronie od wejścia, niedaleko drzwi
  • filii w Złotokłosie – przed bramą, obok furtki
  • punkt biblioteczny Piaseczno-Kamionka – przed ogrodzeniem, na chodniku

Zasady korzystania z Wrzutni

1. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych materiałów
bibliotecznych (książki, audiobooki i filmy) wypożyczonych w placówce, przy której mieści się.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zwrot zbiorów z placówek, których Wrzutnia nie obsługuje.
3. Z Wrzutni można korzystać w godzinach otwarcia placówek, jak i po zamknięciu.
4. Materiały zwrócone do Wrzutni nie są od razu zdejmowane z konta czytelnika – zostaną zdjęte z konta w następnym dniu roboczym. Jeżeli czytelnik zamierza dokonać wypożyczenia w tym samym dniu, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.
5. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do placówki, z której materiał był wypożyczony w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą Wrzutni.
6. Bibliotekarze codziennie sprawdzają zawartość Wrzutni.
7. Zwrot przetrzymanych zbiorów do Wrzutni nie zwalnia czytelnika z obowiązku uregulowania należności wobec biblioteki. Na koncie czytelnika zostanie odnotowana uwaga dotycząca zaległej należności oraz jej kwoty, która winna być uregulowana przy najbliższej wizycie w placówce.
8. Zabrania się wkładania do Wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1 oraz darów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.