ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Staż / praktyki

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza studentów i studentki oraz młodzież licealną do współpracy w ramach stażu.

Każdy stażysta i stażystka ma możliwość:

  • poznać ogólne zasady funkcjonowania biblioteki
  • poznać księgozbiór biblioteki
  • uczestniczyć w twórczej edukacji bibliotecznej
  • zdobyć doświadczenia pracy w zespole i aktywnego tworzenia programu biblioteki.

Staże w bibliotece

Staż pozwala na poznanie codziennego życia biblioteki. Zapewnia wiedzę na temat działania wypożyczalni i czytelni, kontakt z czytelnikami, a także praktykę w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych. Staż to też okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu animacji kultury. Jest szansą na realizację własnego projektu w przestrzeni biblioteki. 

Staż pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o zbiorach biblioteki, ale również na czynne włączenie się w proces ich gromadzenia, opracowywania i promowania. Obejmuje pracę w programie MakPlus, sporządzanie bibliografii, wyszukiwanie informacji. 

Zgłoś się na staż do biblioteki

Od kandydatów(-tek) oczekujemy zainteresowania książkami oraz biblioteką. Dodatkowym atutem kandydatów(-tek) będzie zainteresowanie nowymi technologiami. Jesteśmy otwarci zarówno na pomysły, jak i oczekiwania kandydatów(-tek). Plan stażu jest tworzony indywidualnie, uzgadniany ze stażystą(-tką), tak aby odpowiadał jego/jej umiejętnościom i zainteresowaniom. Staż jest bezpłatny i trwa 160 godzin.

Prosimy o przesyłanie cv wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru na adres: promocja@biblioteka-piaseczno.pl

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl