ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Logo Biblioteki Publicznej w Piasecznie - Centrum Edukacyjno-Multimedialneul. Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

NIP: 123-123-50-40
REGON: 142738780

Tel. sekretariat: 22 484 21 45
E-mail: sekretariat@biblioteka-piaseczno.pl
Strona www: www.biblioteka-piaseczno.pl

Sekretariat czynny jest w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7.30-15.30
  • środa – 11.00-19.00

Dyrekcja, administracja i promocja

Łukasz Krzysztof Załęski
Dyrektor biblioteki, administrator lokalny programu bibliotecznego MakPlus

tel. (22) 484 21 44
e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl

Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji i Animacji

tel. (22) 484 21 44, 690-975-684
e-mail: s.chojnackatuzimek@biblioteka-piaseczno.pl

Urszula Bąkowska
Specjalistka ds. promocji/ Koordynator dostępności

tel. (22) 484 21 52
e-mail: u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl

Tomasz Korczak
Specjalista ds. multimediów

tel. (22) 484 21 52
e-mail: t.korczak@biblioteka-piaseczno.pl

Anna Marianek
Główna księgowa

tel. (22) 484 21 46
e-mail: anna.marianek@wp.pl

Małgorzata Hohendorf 
Kierownik działu administracyjnego

tel. (22) 484 21 46
e-mail: administrator@biblioteka-piaseczno.pl

Eligiusz Krok
e.krok@biblioteka-piaseczno.pl

Biblioteka Główna w CEM

Centrum Edukacyjno-Multimedialne
ul. Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

Oddział dla dorosłych
tel. (22) 484 21 50
e-mail: cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl

Oddział dla dzieci i młodzieży
tel. (22) 484 21 47
e-mail: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Multicentrum
e-mail: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
tel. (22) 484 21 60

Strefa SOWA
e-mail: sowa@biblioteka-piaseczno.pl
tel. (22) 484 21 60

Dział Opracowania
tel. (22) 484 21 49
e-mail: opracowanie@biblioteka-piaseczno.pl

Instruktor ds merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi
tel. (22) 484 21 53
e-mail: instruktor@biblioteka-piaseczno.pl

Filie miejskie

Filia Piaseczno przy Kościuszki 49
ul. Tadeusza Kościuszki 49, Piaseczno
tel. (22) 756 73 58
e-mail: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl

Filia Piaseczno przy Szkolnej 18
ul. Szkolna 18, Piaseczno
tel. (22) 750 69 93
e-mail: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Filia Piaseczno Gołków-Letnisko
ul. Główna 5a, Piaseczno Gołków-Letnisko
tel. (22) 484 21 61
e-mail: golkow@biblioteka-piaseczno.pl

Filie wiejskie

Filia w Bogatkach
ul. Królewska 91
tel. (22) 757-36-90
e-mail: bogatki@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Głoskowie
ul. Parkowa 8
tel. (22) 390-58-27
e-mail: gloskow@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Józefosławiu
ul. Julianowska 67A
tel. (22) 390-58-87
e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Zalesiu Górnym
ul. Białej Brzozy 3
tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Złotokłosie
ul. 3-go Maja 30, poddasze budynku OSP
tel. (22) 726 92 01
e-mail: zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl

Punkty biblioteczne

Punkt biblioteczny w Gołkowie
Gołków, ul. Gołkowska 41
tel. 607 160 555

Punkt biblioteczny w Jazgarzewie
ul. Główna 31
tel. 500 279 842
e-mail: jazgarzew@biblioteka-piaseczno.pl

Punkt biblioteczny Piaseczno – Zalesie Dolne
Al. Kasztanów 12, budynek SP „Krauzówka”
tel. (22) 378 44 95
e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl