ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wolontariat

Wolontariat w bibliotece

Jesteś zainteresowany pracą jako wolontariusz? Masz ochotę czynnie uczestniczyć w życiu biblioteki? A może masz pomysł na współpracę? Przyjdź lub napisz do nas!

Serdecznie zapraszamy dzieci już od 3 klasy szkoły podstawowej, młodzież oraz dorosłych do udziału w wolontariacie. Wiek nie gra roli, ważne są dobre chęci.

Dokumenty do pobrania (umowa wolontariacka, oświadczenia, regulamin, obowiązek informacyjny):

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacji o wolontariacie udziela koordynatorka wolontariatu:

  • Magdalena Mielczarek
  • e-mail: m.mielczarek@biblioteka-piaseczno.pl  
  • tel.  (22) 484 21 50

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl